Doanh thu từ trò chơi sòng bạc ở Ma Cao tiếp tục giảm

Các báo cáo mới nhất về doanh thu trò chơi từ Ma Cao cho thấy thành phố cờ bạc tiếp tục không đạt được ước tính doanh thu, với 22 tháng giảm liên tiếp. Kể từ khoảng giữa năm 2014, …