Lottomatica sở hữu GTech

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2006, Công ty Xổ số khổng lồ của Ý Lottomatica S.p.A. (MIL: LTO) thông báo rằng họ đã hoàn tất việc mua lại Tập đoàn GTech Holdings có trụ sở tại Greenwich, Rhode Island. …