Bally Tech Installs Table Solutions tại Caesars Entertainment UK

DÂY KINH DOANH Caesars Entertainment UK sẽ cài đặt 108 thiết bị đầu cuối SHFL Fusion được liên kết với SHFL Fusion Auto , i-Table Roulette , và hoạt động Dòng SHFL Fusion của Bally cung cấp nhiều tùy chọn …

Okada

Vụ kiện phỉ báng của nhà sản xuất thiết bị trò chơi Universal Entertainment Corp đối với Thompson Reuters Corp và ba nhà báo của Reuters đã bị tòa án Nhật Bản bác bỏ. Vào tháng 12 năm 2012 Universal, …